26b). katur pamiarsa manca ….

Mei 18, 2018

Rasa bangga saat kemudian kutemukan, bahwa ungkapan rasaku terbaca nun jauh disana, dibalik tempatku berdiri, dipisahkan ribuan pulau dan samudra luas. Siapakah dirimu yang disana, mengintip di bentara budaya nan luas, di bumi asing dari nusantara….

 

 

(26b). katur pamiarsa manca ….

 

 

Ukara wus ginaris

Ing kutha cilik sangisoring arga

Angangkasa mlipir donyaning maya

Ngrengkuh sliramu ing samubarang papan

 

Sanajan kaanggit ing sepuh

Kebaking ukara datan bisa dadi sesulih

Brontoning rasa anggegurit

Kagem sliramu kanti undering ati

 

Ndak anggit suka gumbira pindya cuwo

Jeroning kapang kadya hanyingkiri sliramu

Ndak gambar ing warna abu abu minangka rindu

Ing kekidungan sakjroning tangisku

 

Banjur sapa kang bakal mangerteni jroning ati

Asung rasa ati rinujit atis

Sakmangsa panjenengan maos geguritan iki

Kadang sutresna pamiarsa manca.

 

 

Pamiarsa kang sutresno, dadi mongkoging atiku, mangerteni dene geguritan iki wus kawaos dening panjenangan sami, ingkang lenggah ing tlatah manca, ing wilahan bumi kang beda. Sumangga kersaa paring cathetan, komentar utawi sanesipun, kagem ananggapi rasaning ati pingin mangerteni…. Matur gunging panuwun


(26a). Pembaca manca yg budiman….

Mei 18, 2018

Rasa bangga saat kemudian kutemukan, bahwa ungkapan rasaku terbaca nun jauh disana, dibalik tempatku berdiri, dipisahkan ribuan pulau dan samudra luas. Siapakah dirimu yang disana, mengintip di bentara budaya nan luas, di bumi asing dari nusantara….

 

 

(26a). Pembaca manca yg budiman….

 

 

Kata telah dituliskan

Di kota kecil di bawah gunung

Melayang menyusur dunia maya

Menggapaimu di setiap tempat

 

Walau penulis terlalu tua

Dan kata tak dapat lagi mewakili

Mencurahkan puisi tuk menyapamu

Dalam tiap degup waktuku

 

Maka kutulis kegembiraan bagai kesedihan

Dan kerinduanku bagai mengacuhkanmu

Kulukiskan kelabu saat ku merindu

Saat tetap ku bernyanyi dalam tangisanku

 

Siapa gerangan mengerti dalamnya hati ini

Yang merasakan emosi yang terserak

Dirimulah yang membaca puisi ini

Yang tercinta jauh diseberang lautan

 

 

Pembaca yang terhormat, satu kebanggan bagiku untuk mengetahui, bahwa puisi puisi ini telah dibaca oleh orng yang tinggal di negara lain, bahkan di belahan bumi yang berbeda. Silahkan memberikan catatan atau komentar atau lainnya, untuk mmenuhi rasa ingi tahuku… beribut trima kasih.


(26). Dear overseas readers….

Mei 18, 2018

Rasa bangga saat kemudian kutemukan, bahwa ungkapan rasaku terbaca nun jauh disana, dibalik tempatku berdiri, dipisahkan ribuan pulau dan samudra luas. Siapakah dirimu yang disana, mengintip di bentara budaya nan luas, di bumi asing dari nusantara….

 

 

(26). Dear overseas readers….

 

 

The words have been written

In little town beneath the mountain

Flying through the virtual world

Reaching you on every earth

 

Though the writer is too old

And the words can’t represent

Authoring poem for touching you

In every beat of this moment

 

So I wrote my happiness as sadness

And my longing as ignoring

I painted grey when I got blue

And keep singing as I’m just crying

 

Who knows this depth of heart, then

Who feel this flaterred sensing

It is just you who read the poem

My beloved overseas reader….

 

 

Dear readers, it’s proud of me to know, that this poem is read by you, who lives in others country, even the other side of this world. Please, if you don’t mind, note, comment or others for fullfil my curiosity. Thanks a million.


(25). Supe sandanganing mustaka…..

Mei 18, 2018

Podo karo kleru kang dadi sandangane menungso, mengkono uga supe. Supe kuwi dadi iker ikering manungso, dadi perhiasane urip. Supe kuwi dadi perhiasane talingan, kang tumemplek ing godonging kuping kang kaku tur njepiping…

 

 

 

(25). Supe sandanganing mustaka…..

 

 

Dadi jalmaning menongso mono

Ora bisa ucul soko ing lali

Mula karan supe supaya cedhak ing talingan

Tansah eling karo sing dimirengake

Dadi seksine menowo kudu kagateake

 

Supe mono sandanganing menungso

Raono siji wae kang ora nate supe

Mulo kaparingan loro, sapasang

Kanggo mbedhake siji sing penting lan liyane

Siji kang kudu kagateake lan liyane

 

Menungso mono kabeh kaparingan sirah

Nanging ora saben menungso dadi kepolo

Jalma kang nyandang kaluwihan

Binerkahan ponco indro kang linuwih

Sesirik ing supe hanyingkiri lali

 

Mulo yen jalmo kok seneng nyenyandhang lali

Ateges talingan kang nora kapringan ati

Aturing manah ora kapasrahake liyan

Cunthel ing boting pikir pribadi

Nora pantes nyandang keluwihan

 

Dadi kepolo mono, ora pantes seneng nyenyandhang lali, sakpantese wong linuwih, karsa, roso lan karya tansah kapasrahake ing uriping pepodho.


(27). Saat kau kata sudah….

Mei 15, 2018

Tidak cukup bagiku, walau sudah kau kata sudah, sudahmu tidaklah menjawab pertanyaanku, ajakanmu kuturut walau tak kupahami, bahkan saat harus kulepaskan buah cintaku, memenuhi cita cita asingmu……

 

Saat kau kata sudah….

 

 

Kuturut katamu saat kau kata sudah

Saat kau hentikan duniaku dengan jihadmu

Dan anak anaku turut serta kepadamu

Andai kudapat memahami

Sejengkal surga yang kau janji

Padaku pada anak anakku

Pada saudara saudaraku

 

Kuturut katamu saat kau kata sudah

Melilitkan peledak mainanmu bagai perhiasan

Di pinggangku tempat kau merengkuhku

Dan anak anakku saat mereka memelukku

Dan ku gandeng kutuntun buah hatiku

Menuju surga yang tak kutahu

Yang kau sudah janjikan kepadaku

 

Kuturut katamu saat kau kata sudah

Bergegas akhiri hidup peziarahan ini

Surgamukah jalan berkubang darah?

Surgamukah diiring lagu kesakitan?

Surgamukah mendendangkan lagu kebencian?

Dan hujan pengampunan dari orang yang kau benci?

 

 

Kuturut katamu saat kau kata sudah

Walau tak kumengerti dan kupahami.

 

 

Hatiku menangis, saat kau bawa dua anak kecilmu, menjalani kebencianmu, yang kuyakin tak mereka tahu……


(24). Aburing paksi seta

Mei 15, 2018

Tenda yang terpasang tak mampu menahan panas, angina tak mau mengalir, menahan gerah terasa sangat. Barismu diantar bendera, barismu diiring semangat lagu menggetarkan kalbu. Kuharap, janji yang kau ucapkan merasuk jauh di relung hidupmu….

 

 

 

(24). Aburing paksi seta

 

 

Podo sumadekno

Aburing peksi soko padepokan iki

Katon putih ginambar ing tawang

Ginaris seta ing latar kang sarwa biru

Geneyo telung puluh nem chandra datan nyukupi

Suryo kapetung ewon koyo isih kurang

Anggonku cecawis sumakawis

Minangka tataran aburing peksi seta

 

Koyo ngopo para mitra tumandang gawe

Kadya ngenteni angslupe srengenge

Cecawis lan leladi minangka srana

Mangayubagya wasana warsa

Podo sumadekno poro mitra

Aburing peksi seto angangkasa

Ora wilangan kang wus tumuju cetha

Welasan nyantrik ing padepokan liyo

Siji loro katon bingung getun

 

Geneyo telung taun ora nyukupi,

Ngelmuning budi dan trampiling pekerti

Ndak cawisake kanggo sliramu…

 

 

Trimakasih pada semua teman, yang ikut meluangkan waktu mempersiapkan, semenjak rencana hingga pelepasan…….


La’ Lebroes…..

Mei 15, 2018

Tiga  tahun selalu terasa singkat pada akhirnya, walau diantaranya terasa lama dan sering kali membosankan. Tiga tahun selalu terasa kurang pada akhirnya, saat dirasa waktu sudah menipis dan dirimu harus dilepaskan, tiga tahun selalu tak terasa…….

 

 

 

 La’ Lebroes…..

 

 

Wus petung nem chandra

Sapungkasane telung puluh purnomo

Kang ndak etung ing saben ratrine

Sakwancine sliramu teka ing padepokan iki

Anyantrik ing bebungahe bocah cilik

Ora dunung nora meneng durung meneb

Tumapak ing dalan urip wus ginaris

Kinembangan gumuyu lan tangis

Angrambah lataring pikir dewasa

 

Geneyo sapta kasingsal keri

Oncat pirsa dalan sinawang penak

Koyo koyo wektu ora nyukupi

Kinaryeng gladen gladining diri pribadi

Ketriwal sirna ing ujining aurip

Aturing supe wus arang kranjang

Pepeling wus ginebyur ing mongso udan

Ukara wus kebak pindya nuring srengenge

Krana Gusti kerso ngobahake ati

 

 

 

 

Selalu, pada akhirnya harus kulepaskan, saat waktu sudah sampai dan dirimu harus kepakkan sayap, pada akhirnya harus kulepaskan……